Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка Національної академії наук України (укр.)

Материал из Wiki.OKNA.ua

Перейти к: навигация, поиск
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка Національної академії наук України, м. Київ-14, вул. Тимірязевська, 2
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка Національної академії наук України, м. Київ-14, вул. Тимірязевська, 2

Єдиний в Україні та країнах СНД інститут з унікальним досвідом досліджень конструкційної міцності скла, склокераміки та інших крихких неметалевих матеріалів для будівництва, машинобудування, спеціальної техніки і виробів широкого споживання.

Відділ міцності конструкцій з крихких матеріалів виконує розробку нових скломатеріалів, виробів і конструкцій з гарантованою міцністю та довговічністю для різних умов експлуатації, а також перспективних технологій їх виробництва та проводить експертизу міцності, безпеки і причин руйнування елементів конструкцій з скла, ситалів та кераміки для різних галузей техніки.

Відділ має цілісний комплекс випробувального та технологічного обладнання, який забезпечує нестандартні випробування та створення широкого кола міцних елементів з крихких матеріалів для машинобудування, будівельної галузі, об’єктів сучасної техніки.

Випробування міцного ламінованого скла для будівництва
Випробування міцного ламінованого скла для будівництва

Содержание

Напрямки робіт:

  • комплексна експертиза міцності та ресурсу будівельних та іншого призначення елементів конструкцій з скла, аналіз причин їх руйнування, проведення відповідного комплексу розрахунків та нестандартних випробувань, оформлення експертних висновків та рекомендацій;
  • розробка та впровадження нових матеріалів та конструкцій з скла та кераміки з застосуванням металів, пластиків та композитних структур;
  • розробка методів та обладнання для оцінки міцності матеріалів і конструкцій з скла, проведення атестаційних випробувань;
  • створення та монтаж спеціальних нестандартних будівельних та інших міцних скломатеріалів, елементів конструкцій скління, виробів машинобудування та побутової техніки відповідно до технічних вимог замовника та заданого ресурсу міцності;
  • розробка перспективних технічних рішень для підвищення якості та конкурентоспроможності скляного виробництва, оформлення заявок на патенти та інших документів для захисту інтелектуальної власності виробника.

Використання наукових досягнень конструкційної міцності крихких неметалевих матеріалів відповідає визнаним світовим тенденціям технічного прогресу і є дуже перспективним для інтенсифікації розвитку виробництва скла для різних галузей техніки.

Персоналії:

Трощенко Валерій Трохимович

Директор ІПМіц ім. Г.С. Писаренка НАН України, академік НАН України Трощенко В.Т.
Директор ІПМіц ім. Г.С. Писаренка НАН України, академік НАН України Трощенко В.Т.

Директор Інституту Трощенко Валерій Трохимович – відомий вчений в галузі механіки крихких та пластичних матеріалів і конструкцій, академік НАН України, професор, лауреат державних премій України, автор 13 монографій та більше ніж 410 наукових праць по теорії втоми та крихкого руйнування при різних умовах навантаження.


Родічев Юрій Михайлович

Зав. відділом ІПМіц ім. Г.С. Писаренка НАН України, к.т.н. Родічев Ю.М.
Зав. відділом ІПМіц ім. Г.С. Писаренка НАН України, к.т.н. Родічев Ю.М.

Завідувач відділом міцності конструкцій з крихких матеріалів Родічев Юрій Михайлович – провідний вчений та визнаний експерт по проблемах міцності конструкцій з скла і кераміки у звичайних та екстремальних умовах експлуатації, канд. техн. наук, автор більше ніж 140 наукових праць. Науковий керівник напрямку конструкційної міцності крихких неметалевих матеріалів, автор новітніх розробок елементів глибоководної техніки, будівельних матеріалів та конструкцій, виробів спеціального призначення, які захищені авторськими свідоцтвами на винахід.


Маслов Володимир Петрович

Старший науковий співробітник, к.т.н. Маслов В.П.
Старший науковий співробітник, к.т.н. Маслов В.П.

Старший науковий співробітник Маслов Володимир Петрович – відомий вчений та експерт з питань технології скла, кераміки, оптичних приладів та конструкційної оптики канд.техн.наук, заслужений винахідник України.

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка Національної академії наук України

Личные инструменты